Meedenken over grootschalige energieopwekking?

with Geen reacties

Meld je aan voor de werkgroep!

De gemeente Assen wil graag de mogelijkheden van grootschalige energieopwekking onderzoeken. Waar kan dit toegepast worden in Assen, in welke vorm en onder welke voorwaarden? Dit willen we graag met u bespreken. Samen met bewoners, Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) en Energiecoörperatie Duurzaam Assen wordt er een werkgroep Grootschalige Energieopwekking opgezet.

Werkgroep

Op 7 februari 2018 heeft de gemeente Assen een informatiebijeenkomst over grootschalige energieopwekking georganiseerd in de omgeving van Zeijen. Na afloop van deze bijeenkomst hebben meerdere bewoners zich opgegeven om mee te denken over grootschalige energieopwekking. Hier wordt nu vervolg aan gegeven met een werkgroep.

De werkgroep start in maart en gaat samen met de gemeente, NMFD en Energiecoörperatie Duurzaam Assen invulling geven aan het beleidskader grootschalige energieopwekking. Dit document geeft handvaten voor de ontwikkeling van grootschalige energieprojecten. Het uitgangspunt daarbij is 3x Lokaal: lokaal opgewekt, lokaal gebruiken en lokaal versterken van de economie.

Wilt u meer weten?
Of wilt u deelnemen aan de werkgroep? Neem dan contact op met Tamara Beens via t.beens@assen.nl

Leave a Reply

© 2019 gemeente Assen. Energie van Assen is de duurzaamheidscampagne van de gemeente Assen.