Uitvoeringsprogramma 2019-2020

with Geen reacties

De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd om het energiegebruik in Assen terug te dringen en meer energie duurzaam op te wekken. Daar hebben we goede resultaten mee bereikt. Wist u dat al meer dan 3.500 huishoudens in Assen hun eigen stroom opwekken met zonnepanelen? Bedrijven en huishoudens gebruiken nu minder energie dan tien jaar geleden. Goede eerste stappen. Maar er moet nog veel gebeuren. Daarvoor hebben we een plan gemaakt voor de komende twee jaar. Werkt u daar ook aan mee?

Inzet
Want we hebben iedereen nodig om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde niet boven de 1,5 graad uitkomt. Dat betekent maatregelen nemen waar iedereen aan mee kan doen. Maatregelen waar Assenaren achter staan en die ze ook kunnen betalen. Daar zetten we in 2019 en 2020 op in.

Samen
Samenwerking staat centraal in onze plannen. Zo gaan we samen met bedrijven kijken hoe we meer daken kunnen gebruiken voor zonnepanelen. Met inwoners gaan we in gesprek over maatregelen voor energiebesparing en –opwekking. En sowieso kunt u volgend jaar weer bij het Drents Energieloket terecht voor energieadviezen. Ook organiseren we gezamenlijke inkoop van isolatie en zonnepanelen.

Straten en buurten
Het is overigens goed om te merken dat inwoners elkaar nu al opzoeken om werk te maken van energiebesparing en -opwekking. Steeds meer buurten en straten gaan hier samen mee aan de slag. Een goede ontwikkeling die we als gemeente zo veel mogelijk ondersteunen. Al was het alleen maar door succesvolle ideeën en initiatieven te delen. Zo leren we van elkaar.

Uitnodiging
Het plan voor 2019 en 2020 is een uitnodiging aan alle inwoners en bedrijven om mee te doen. Alleen als we er samen onze energie voor Assen inzetten, kunnen we het verschil maken. Meer weten over het plan? Lees het hier!  


Gea Smith
Wethouder

Leave a Reply

© 2020 gemeente Assen. Energie van Assen is de duurzaamheidscampagne van de gemeente Assen.