We gebruiken bijna allemaal nog aardgas om onze huizen mee te verwarmen, te douchen of te koken. Heel Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Ook alle buurten in Assen moeten dan van het aardgas af zijn. Dat betekent nogal wat. We beginnen nu met de voorbereidingen. We gaan een plan moeten zodat Assen in 2050 zonder aardgas kan. Per wijk gaan we onderzoeken wat de beste oplossingen zijn. Dit doen we samen met onder andere bewoners, eigenaren, woningcorporaties en energieleveranciers. We starten in de buurt ‘Beek en omgeving’.

In de Lariks is al een eerste stap naar aardgasvrij gezet. De flat Ellen is verbouwd naar Nul op de Meter. De volgende stappen naar aardgasvrij wil de gemeente graag in deze buurt zetten. We gaan onderzoeken of de buurt ‘Beek en omgeving’ als eerst in Assen aardgasvrij kan worden. Het gaat om alle huizen en gebouwen in de volgende straten: Beek, Gouwe, Epe, Riete, Runde, Ellen, Eem en Reest. De gemeente wil samen met bewoners een aanpak maken om de ‘Beek en omgeving’ van het aardgas af te halen.

Stand van zaken
Een buurt aardgasvrij maken is een opgave waar we nog niet eerder voor hebben gestaan. Er komt best veel bij kijken. We willen geen ingrepen doen waar we later spijt van krijgen. Daarom gaan we het komende half jaar nog veel onderzoeken en de mogelijkheden verkennen. Dit doen we samen met bewoners, eigenaren en andere partijen in de buurt.

Haalbaar en betaalbaar
We willen dat het aardgasvrij maken voor bewoners haalbaar en betaalbaar is. Belangrijk is dat de woonlasten zo veel mogelijk gelijk blijven. Dat kan door de besparing op de uitgaven voor energie en onderhoud in te zetten voor het aardgasvrij maken van de woningen. We onderzoeken we de mogelijkheden van een gebouwgebonden financiering.

Subsidie
Om de buurt te helpen om als eerste in Assen aardgasvrij te worden, heeft de gemeente een subsidie gekregen van de Rijksoverheid.  Hoe we het geld precies gaan inzetten is nog niet bepaald. Daarvoor moeten we eerst weten wat de oplossing in de buurt kan zijn.

Meer weten?
Bekijk dan onderstaande vragen. Of stuur een mail naar energie@assen.nl.

We hebben de afgelopen maanden veel vragen binnen gekregen van bewoners uit de buurt Beek en omgeving. Vaak over dezelfde onderwerpen. Daarom hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar energie@assen.nl

Wat gaat het mij kosten?
Hier kunnen we helaas nog geen antwoord op geven. De kosten hangen namelijk af van verschillende factoren, zoals het type woning, de staat van uw woning en natuurlijk de oplossing waarvoor gekozen wordt. Het uitgangspunt is dat het voor iedereen betaalbaar moet zijn. De insteek van de gemeente is dat u niet meer gaat betalen aan maandelijkse kosten dan dat u nu doet. Dat kan bijvoorbeeld door de besparing op de energierekening te investeren in de woning. De gemeente gaat onderzoeken of dit haalbaar is.

Wat houdt de subsidie eigenlijk in?
De gemeente krijgt ongeveer 4,3 miljoen euro van de Rijksoverheid. Met dit geld kunnen we bewoners in de ‘Beek en omgeving’ helpen om de buurt aardgasvrij maken. Hoe we het geld precies gaan inzetten, is nog niet bepaald.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De regeling van het ministerie is voor de gemeente een unieke kans om versneld aan de slag te gaan. De ervaringen die de gemeente opdoet in de Beek en omgeving, kan zij gebruiken om ook de rest van Assen aardgasvrij te maken.

Ben ik verplicht om van het gas af te gaan er per wanneer?
Het is op dit moment nog niet verplicht om van het gas af te gaan. Maar uiteindelijk gaat iedereen in Nederland en dus ook in Assen van het gas af.

Wordt mijn huis meer waard?
Een duurzaam huis is voorbereid op de toekomst en kan er jaren tegenaan. Het kan zo zijn dat een huis met een goed energielabel en een goede isolatie meer waard is.

Wat kan ik zelf doen?

U kunt alvast een aantal dingen in huis aanpassen, waarmee u energie bespaart. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het installeren van een waterbesparende douchekop
  • Uitschakelen van elektrische apparatuur als u deze niet gebruikt. Zoals de televisie.
  • De aanschaf van energiezuinige ledverlichting
  • De aanschaf van een elektrische kookplaat.

Met deze maatregelen bereid u zich alvast voor op de toekomst!

Mijn fornuis is aan vervanging toe, wat moet ik doen?
Dat is een goed moment om na te denken over een alternatief. U kunt alvast investeren in de toekomst door bijvoorbeeld over te stappen op een elektrische kookplaat.

Ik woon in de buurt. Hoe wordt ik op de hoogte gehouden?
De gemeente zal inwoners van de buurt regelmatig op de hoogte houden via een nieuwsbrief of bijeenkomsten. Daarnaast willen we graag met u als bewoner in gesprek! We gaan bijeenkomsten in de buurt organiseren waar u met vragen en ideeën terecht kunt. U kunt uw vragen ook mailen naar energie@assen.nl

Waar kan ik terecht met vragen of ideeën?
Woont u in de buurt en heeft u vragen of zorgen die u met ons wilt delen? Of andere ideeën over de buurt? Komt gerust binnen lopen!

Wanneer?  Elke dinsdag in februari van 17.00 tot 18.00 uur
Waar?        In het oude Rode Kruisgebouw aan de Delft 73

Ik wil graag meedenken over de plannen, kan dat?
Uiteraard kunt u als bewoner meedenken. We gaan graag met u in gesprek. Stuur een mail naar energie@assen.nl om een afspraak te plannen.

Waarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas?
We gebruiken bijna allemaal nog aardgas om onze huizen mee te verwarmen, te douchen of te koken. De Nederlandse Regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen is. Dat betekent dat er vanaf 2050 geen gas meer gebruikt kan worden om huizen en gebouwen te verwarmen. Vanaf 2030 komt er al geen aardgas meer uit Groningen. Dit heeft gevolgen voor alle woningen en andere gebouwen in Nederland, dus ook in Assen. Iedere wijk of buurt in Assen zal uiteindelijk van het aardgas af gaan.

Waarom is aardgasvrij goed voor het klimaat?
Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO2 vrij komt als het verbrandt. De uitstoot van CO2 zorgt voor klimaatveranderingen en dat willen we juist tegengaan. Denk bijvoorbeeld aan de extreme weersomstandigheden, opwarming van de aarde en stijgende zeespiegel.

Welke afspraken zijn er landelijk gemaakt?
Internationaal zijn er afspraken gemaakt om minder CO2 uit te stoten. Ook Nederland moet zich aan deze afspraken houden. De overheid heeft bepaald dat we in 2050 van het aardgas af moeten zijn. We gebruiken dan alleen nog duurzame energie. De gemeente Assen heeft deze internationale afspraken vertaald naar lokale maatregelen voor het opwekken van duurzame energie en het isoleren van woningen.

Welke rol heeft de gemeente Assen bij het aardgasvrij maken van Assen?
De gemeente helpt inwoners om van het aardgas af te komen. Daarvoor zal de gemeente voor elke wijk een plan maken om van het gas af te gaan. We willen inwoners zoveel mogelijk ontzorgen. Het aardgasvrij maken van uw woning moet haalbaar en betaalbaar zijn.

Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat Assen aardgasvrij wordt?
De gemeente gaat een plan maken zodat Assen in 2050 zonder gas kan. Dit plan heet ‘de routekaart’. Op deze routekaart staat wat er allemaal moet gebeuren om ervoor te zorgen dat we in 2050 geen gas meer nodig hebben. We onderzoeken per wijk wat de beste oplossingen zijn. Dit doen we samen met onder andere bewoners, eigenaren, woningcorporaties en energieleveranciers.

Waar gebruik ik nu gas voor?
De meeste gezinnen gebruiken 95% van hun gas voor de verwarming en ongeveer 5% om mee te koken.

Hoe kan ik mijn huis verwarmen zonder gas?
Er zijn gelukkig genoeg andere manieren om uw huis te verwarmen. Bijvoorbeeld met een warmtepomp (all-electric genoemd), een warmtenet of stadsverwarming, groen gas of bodemenergie (geothermie). De gemeente gaat de komende tijd samen met u onderzoeken welke mogelijkheden het beste zijn.

Waarom is isolatie belangrijk?
In alle gevallen moet het huis goed geïsoleerd zijn. Dit is niet alleen belangrijk om energie te besparen, maar ook voor een prettigere temperatuur. Met goede isolatie gaat er namelijk weinig warmte verloren.

Moet ik mijn gasfornuis vervangen?
Als u niet meer bent aangesloten op het gasnet, kunt u ook niet meer koken op gas. U zal over moeten stappen op een elektrische manier van koken. De meest veilige en energiezuinige optie is koken op inductie.

Ik hoor steeds weer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van alternatieve warmtebronnen. Hoe maak ik de juiste keuze?
U kunt met maatregelen waar u op de korte en lange termijn geen spijt van krijgt en die altijd zullen passen in de noodzakelijke maatregelen om te zijner tijd van het gas af te gaan.

Op www.drentsenergieloket.nl vindt u een complete lijst van deze maatregelen. Veel van deze maatregelen staan los van de keuze van een alternatieve warmtebron en leveren u in de komende jaren al direct meerdere voordelen op.

Ik ga binnenkort verbouwen, hoe pak ik dat nu het beste aan?
Als u gaat verbouwen, dan kunt u uw woning bouwfysisch (de schil) en installatie technisch laten voorbereiden op aardgasvrij of al daadwerkelijk aardgasvrij maken. Laat u dan adviseren door uw installateur of een energie-adviseur over de mogelijkheden van aardgasvrij wonen. Neem in al uw plannen mee dat uw huis in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Dit voorkomt dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van heeft.