We gebruiken bijna allemaal nog aardgas om onze huizen mee te verwarmen, te douchen of te koken. De Nederlandse Regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen is. Dat betekent dat er vanaf 2050 geen gas meer gebruikt kan worden om huizen en gebouwen te verwarmen. Vanaf 2030 komt er al geen aardgas meer uit Groningen. Dit heeft gevolgen voor alle woningen en andere gebouwen in Nederland, dus ook in Assen. Iedere wijk of buurt in Assen zal uiteindelijk van het aardgas af gaan.

Subsidie
De gemeente heeft subsidie gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om een deel van de wijk Lariks aardgasvrij te maken. Het gaat om ongeveer 450 woningen in de Beek en omgeving. Met de subsidie kan de gemeente de ‘onrendabele top’ betalen.

Haalbaar en betaalbaar
De gemeente wil samen met bewoners een aanpak maken om de ‘Beek en omgeving’ van het aardgas af te halen. We willen dat het aardgasvrij maken voor bewoners haalbaar en betaalbaar is. Belangrijk is dat de woonlasten zo veel mogelijk gelijk blijven. Dat kan door de besparing op de uitgaven voor energie en onderhoud in te zetten voor het aardgasvrij maken van de woningen. We onderzoeken we de mogelijkheden van een gebouwgebonden financiering.

Eerst de flats
Eerst gaat de flat Ellen volledig van het aardgas af. Dit gebeurt nog in 2018. Ondertussen gaan we met de bewoners van de flats aan de Epe en de Eem in gesprek om samen met hen stappen te zetten naar aardgasvrij. Ook gaan we op zoek naar de beste oplossingen om andere woningen van het gas af te krijgen.

Kansen voor de buurt
Het aardgasvrij maken van uw buurt biedt ook kansen. We hebben al meerdere ideeën hiervoor gekregen. Zoals het aanpakken van parkeerproblemen en onderhoud van groen en het riool. Deze punten nemen we mee in de aanpak voor de buurt ‘Beek en omgeving’.

Meer weten?
Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen. Of stuur een mail naar energie@assen.nl.