Assen gaat voor klimaatneutraal. Inwoners, ondernemers en gemeente zetten zich samen in om het gebruik van energie terug te dringen en over te stappen naar duurzame energie. In huis, bedrijf en onderweg!

Doelstellingen

Wereldwijd, maar ook landelijk zijn er afspraken gemaakt om te werken aan een beter klimaat. Wij zetten ons als gemeente Assen hier ook voor in. Hiervoor is de Visie Energietransitie opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Dit zijn onze belangrijkste doelstellingen:

2020
In 2020 wekken we 14% van alle Assense energie duurzaam op. Hiervoor is het nodig om grootschalig energie op te wekken.

2040
In 2040 is de gebouwde omgeving van Assen energieneutraal. Dit betekent dat er net zoveel energie opgewekt wordt als verbruikt.

2050
In 2050 is de hele gemeente Assen klimaatneutraal. Dit betekent dat we meer energie opwekken dan we verbruiken. De CO2 uitstoot is dan verminderd en gecompenseerd.

Documenten

Klimaatneutraal Assen – Visie Energietransitie
Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2019/2020
Tussenevaluatie 2018 
Kaart energiepotentie Assen
Rapport Energiepotentiekaart