Net als energie zijn ook grondstoffen schaars. Het Rijk zet in op een circulaire economie in 2050. Principes van circulair bouwen zijn:

  • Ontwerp waardoor bouwstoffen terugneembaar zijn;
  • Gebruik van gerecyclede en biobased bouwmaterialen;
  • Ontwerpen voor circulair gebruik: hoge isolatiewaarden, duurzame energie- en watervoorziening, mogelijkheden voor veranderende behoefte van de gebruikers (levensloopbestendig).

In 2017-2018 voeren we een verkenning uit naar de kansen voor Circulair bouwen in Assen.