In 2015 en 2016 hebben we met de provincie Drenthe een Zonnelening mogelijk gemaakt. Mensen die graag zonnepanelen aan willen schaffen, maar hier niet de financiële middelen voor hebben, kunnen hier gebruik van maken. Hiermee is het mogelijk om tegen een vaste lage rente een bedrag van maximaal €7.500,00 te lenen. Een garantiefonds geeft de geldverstrekker garanties op de maandelijkse betaling, aangezien er geen onderpand is. Het betreft geen garantie op de totale investering. Op die manier worden kosten geminimaliseerd en kan de rente laag blijven.

Naast zonnepanelen is het ook mogelijk om de lening te gebruiken voor de aanschaf van een zonneboiler of andere apparatuur om zonne-energie op te wekken. De afgelopen jaren was de lening zo’n groot succes, dat de lening binnen een paar dagen “uitverkocht” was.

In 2017 is het laatste jaar waarin we de zonnelening gaan verstrekken. Er komt iets meer dan één miljoen euro beschikbaar. Dat is inclusief een bijdrage van de provincie van bijna € 440.000. De zonnelening draagt rechtstreeks bij aan het doel dat 25% van de Asser huishoudens zelf energie op wekt.