Hoe gaat Assen van het aardgas af en waarom?

Waarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas?
We gebruiken bijna allemaal nog aardgas om onze huizen mee te verwarmen, te douchen of te koken. De Nederlandse Regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 groen is. Dat betekent dat er vanaf 2050 geen gas meer gebruikt kan worden om huizen en gebouwen te verwarmen. Vanaf 2030 komt er al geen aardgas meer uit Groningen. Dit heeft gevolgen voor alle woningen en andere gebouwen in Nederland, dus ook in Assen. Iedere wijk of buurt in Assen zal uiteindelijk van het aardgas af gaan.

Waarom is aardgasvrij goed voor het klimaat?
Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO2 vrij komt als het verbrandt. De uitstoot van CO2 zorgt voor klimaatveranderingen en dat willen we juist tegengaan. Denk bijvoorbeeld aan de extreme weersomstandigheden, opwarming van de aarde en stijgende zeespiegel.

Welke afspraken zijn er landelijk gemaakt?
Internationaal zijn er afspraken gemaakt om minder CO2 uit te stoten. Ook Nederland moet zich aan deze afspraken houden. De overheid heeft bepaald dat we in 2050 van het aardgas af moeten zijn. We gebruiken dan alleen nog duurzame energie. De gemeente Assen heeft deze internationale afspraken vertaald naar lokale maatregelen voor het opwekken van duurzame energie en het isoleren van woningen.

Welke rol heeft de gemeente Assen bij het aardgasvrij maken van Assen?
De gemeente helpt inwoners om van het aardgas af te komen. Daarvoor zal de gemeente voor elke wijk een plan maken om van het gas af te gaan. We willen inwoners zoveel mogelijk ontzorgen. Het aardgasvrij maken van uw woning moet haalbaar en betaalbaar zijn.

Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat Assen aardgasvrij wordt?
De gemeente gaat een plan maken zodat Assen in 2050 zonder gas kan. Dit plan heet ‘de routekaart’. Op deze routekaart staat wat er allemaal moet gebeuren om ervoor te zorgen dat we in 2050 geen gas meer nodig hebben. We onderzoeken per wijk wat de beste oplossingen zijn. Dit doen we samen met onder andere bewoners, eigenaren, woningcorporaties en energieleveranciers.

Waarom start de gemeente in de Lariks en waar precies?

Waarom gaat de gemeente als eerste in de Lariks aan de slag?
In de Lariks is al een eerste stap gezet naar aardgasvrij. De flat Ellen is verbouwd naar Nul op de Meter. De volgende stappen naar aardgasvrij willen we daarom ook in deze buurt zetten. De gemeente heeft geld gekregen van de regering om ca. 450 woningen in de buurt ‘Beek en omgeving’ van het aardgas af te krijgen.

Om welke huizen gaat het?
Het gaat om huizen en gebouwen in de volgende straten: Beek, Gouwe, Epe, Riete, Runde, Ellen, Eem en Reest.

Wat houdt de subsidie eigenlijk in?
De gemeente krijgt ongeveer 4,3 miljoen euro van de Regering. Met dit geld kunnen we bewoners in de ‘Beek en omgeving’ helpen om van het aardgasvrij maken. Het geld kunnen we gebruiken om de ‘onrendabele top’ te betalen. Hoe we het geld precies gaan inzetten, is nog niet bepaald. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De regeling van het ministerie is voor de gemeente een unieke kans om versneld aan de slag te gaan. De ervaringen die de gemeente opdoet in de Lariks, kan zij gebruiken om ook de rest van Assen aardgasvrij te maken.

Hoe worden inwoners geïnformeerd?
De gemeente heeft inwoners van de buurt met een brief geïnformeerd over de plannen. In oktober en november organiseren we elke week een spreekuur. Woont u in de buurt en heeft u vragen of zorgen die u met ons wilt delen? Of andere ideeën over de buurt? Komt gerust binnen lopen!

Wanneer?  Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur
Waar?        In het oude Rode Kruisgebouw aan de Delft 73

Ik heb een huurhuis. Moet ik ook van het gas af?
Ja, alle woningen moet in 2050 van het gas af. Daarom nemen we in deze buurt ook alle huurwoningen mee.

Ik woon in de Beek en omgeving, wat moet ik nu zelf doen?
U hoeft nu nog niks te doen. Wel kunt u met uw plannen en ideeën voor de buurt bij ons terecht. Kom langs op het spreekuur of stuur een mail naar energie@assen.nl.

Aardgasvrij, wat betekent dat voor mijn huis?

Ben ik verplicht om van het gas af te gaan er per wanneer?
Het is op dit moment nog niet verplicht om van het gas af te gaan. Maar uiteindelijk gaat iedereen in Nederland en dus ook in Assen van het gas af. De gemeente Assen wil bewoners de komende jaren zo goed mogelijk helpen bij dit proces.

Waar gebruik ik nu gas voor?
De meeste gezinnen gebruiken 95% van hun gas voor de verwarming en ongeveer 5% om mee te koken.

Hoe kan ik mijn huis verwarmen zonder gas?
Er zijn gelukkig genoeg andere manieren om uw huis te verwarmen. Bijvoorbeeld met een warmtepomp (all-electric genoemd), een warmtenet of stadsverwarming, groen gas of bodemenergie (geothermie). De gemeente gaat de komende tijd samen met u onderzoeken welke mogelijkheden het beste zijn.

Waarom is isolatie belangrijk?
In alle gevallen moet het huis goed geïsoleerd zijn. Dit is niet alleen belangrijk om energie te besparen, maar ook voor een prettigere temperatuur. Met goede isolatie gaat er namelijk weinig warmte verloren.

Moet ik mijn gasfornuis vervangen?
Als je niet meer bent aangesloten op het gasnet, kan je ook niet meer koken op gas. Je zal over moeten stappen op een elektrische manier van koken. De meest veilige en energiezuinige optie is koken op inductie.

Wordt mijn huis meer waard?
Een duurzaam huis is voorbereid op de toekomst en kan er jaren tegenaan. Het kan zo zijn dat een huis met een goed energielabel en een goede isolatie meer waard is.

Mijn fornuis/cv-ketel is aan vervanging toe, wat moet ik doen?
Dat is een goed moment om na te denken over een alternatief. Investeren in inductie koken is een mooie maatregel met het vooruitzicht op aardgasvrij. Tijdelijk een cv-ketel huren kan ook een optie zijn.

Ik hoor steeds weer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van alternatieve warmtebronnen. Hoe maak ik de juiste keuze?
U kunt met maatregelen waar u op de korte en lange termijn geen spijt van krijgt en die altijd zullen passen in de noodzakelijke maatregelen om te zijner tijd van het gas af te gaan.

Op www.drentsenergieloket.nl vindt u een complete lijst van deze maatregelen. Veel van deze maatregelen staan los van de keuze van een alternatieve warmtebron en leveren u in de komende jaren al direct meerdere voordelen op.

Waar kan ik in de tussentijd meer informatie vinden?
Drents Energieloket : https://www.drentsenergieloket.nl/

Hier Verwarmt: https://www.hierverwarmt.nl/veelgestelde-vragen

Rijksoverheid: https://www.energiebesparendoejenu.nl/ 

Ik ga binnenkort verbouwen, hoe pak ik dat nu het beste aan?
Als u gaat verbouwen, dan kunt u uw woning bouwfysisch (de schil) en installatie technisch laten voorbereiden op aardgasvrij of al daadwerkelijk aardgasvrij maken. Laat u dan adviseren door uw installateur of een energie-adviseur over de mogelijkheden van aardgasvrij wonen. Neem in al uw plannen mee dat uw huis in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Dit voorkomt dat u nu aanpassingen doet, waar u later spijt van heeft.