Assen gaat voor CO₂-neutraal. De gemeente wil samen met jou het energieverbruik terugdringen en overstappen op duurzame energie. In woningen, bedrijven en op de weg!

CO₂-neutraal houdt in dat de uitstoot van koolstofdioxide geen effect heeft op het klimaat. Dit kan bijvoorbeeld door duurzame energie op te wekken en/of door het teveel aan CO₂ te compenseren door bijvoorbeeld het planten van bomen.

Ambitie 2050: De hele gemeente Assen is CO₂-neutraal.

Het beleid van de gemeente Assen is vastgelegd in de Visie Energietransitie. Daarmee sluit Assen aan bij landelijke en wereldwijde afspraken die moeten zorgen voor een beter klimaat.

Doelstellingen

2020: 14% van alle energie in Assen wordt duurzaam opgewekt en er wordt 10% energie bespaard.

2030: De gemeentelijke organisatie is CO₂-neutraal.

2040: De gebouwde omgeving van Assen is CO₂-neutraal.

Documenten

Klimaatneutraal Assen – Visie Energietransitie
Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2019/2020
Tussenevaluatie 2018 
Kaart energiepotentie Assen
Rapport Energiepotentiekaart