In De Wouden heeft een groot deel van de woningen een dak met asbestgolfplaten. Voor 2024 moeten deze daken vervangen worden (Rijksbesluit Asbest). Een actieve groep inwoners zet zich in om hier samen wat aan te doen. De vervanging van de daken wordt ook gezien als kans om iets te doen aan energiebesparing en –opwekking. Vanuit de gemeente steunen wij dit initiatief en hebben het project ondergebracht bij het traject Samen Energie Neutraal (SEN), waarvoor een rijkssubsidie ontvangen wordt. Uitgangspunt is collectiviteit: als we hier gezamenlijk aan werken, hebben we meer mogelijkheden voor aantrekkelijke kortingen, energiesubsidies en/of andere financiële regelingen.