De financiering van grootschalige energierenovatie is een grote uitdaging. De meeste woningeigenaren hebben dit geld niet op de plan liggen, kunnen of willen niet lenen en vinden deze lange termijn investering een te groot risico. Het Asser Servicekostenmodel is ontwikkeld voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en maakt de financiering van grootschalige energierenovatie mogelijk via een gebouwgebonden financiering.

Met het Asser Servicekostenmodel hevelt de woningeigenaar zijn energielasten over naar extra servicekosten. Met de servicekosten van alle bewoners als basis, vraagt de VvE een lening aan waarmee de energierenovatie betaald wordt. De servicekosten zijn vervolgens niet gebonden aan de bewoner, maar aan de woning. Na verhuizing neemt de nieuwe bewoner de kosten over.

Het Asser Servicekostenmodel is ontwikkeld met de provincie Drenthe en een aantal partners. De betrokken bouwbedrijven geven na de verduurzaming garanties af voor de energieprestaties van de woning voor de gehele financieringsperiode. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en management van het gebouw. Voor dit project is een rijkssubsidie ontvangen in het kader van innovatieve aanpakken VNG.

Geïnteresseerde VvE’s krijgen van de gemeente een eerste scan aangeboden en worden begeleid en zoveel mogelijk ontzorgd gedurende het traject.