In december 2016 heeft minister Kamp in de Energieagenda opgenomen het volgende opgenomen: “Er ligt al een grote uitdaging om in de bestaande bouw het gebruik van aardgas zo veel mogelijk te reduceren. Om deze uitdaging niet nog groter te maken, is het noodzakelijk dat voor nieuwbouwwijken in beginsel geen nieuwe gasinfrastructuur meer wordt aangelegd. Nieuw te bouwen gebouwen moeten bijna energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag kan in de meeste gevallen ook zonder aardgas worden ingevuld. We beschikken over de technologie om andere, duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken”.

Het college van B&W heeft toegezegd een pilot gasloos bouwen te onderzoeken. Dit onderzoek wordt gekoppeld aan de toekomstige nieuwbouw in Kloosterveen.