De afgelopen jaren hebben we met de provincie Drenthe een Zonnelening mogelijk gemaakt. Mensen die graag zonnepanelen aan willen schaffen, maar hier niet de financiële middelen voor hebben, kunnen hier gebruik van maken. Hiermee is het mogelijk om tegen een vaste lage rente een bedrag van maximaal €7.500,00 te lenen. Een garantiefonds geeft de geldverstrekker garanties op de maandelijkse betaling, aangezien er geen onderpand is. Het betreft geen garantie op de totale investering. Op die manier worden kosten geminimaliseerd en kan de rente laag blijven.

Naast zonnepanelen is het ook mogelijk om de lening te gebruiken voor de aanschaf van een zonneboiler of andere apparatuur om zonne-energie op te wekken. De afgelopen jaren was de lening zo’n groot succes, dat de lening binnen een paar dagen “uitverkocht” was.

Ook in 2018 kunt u weer een aanvraag doen bij de zonnelening. De zonnelening draagt rechtstreeks bij aan het doel dat 25% van de Asser huishoudens zelf energie op wekt.

Meer informatie staat op https://www.snn.nl/alle-subsidies/zonnelening-drenthe-2018/aanvragen